SIGN IN

The latest

News & Updates

Ενίσχυση της διαπροσωπικής επικοινωνίας στη διδασκαλία

Παρόλο που η διαπροσωπική επικοινωνία αποτελεί μια σημαντικό συμπεριφοριστική δεξιότητα, μία συχνή παρανόηση είναι ότι δεν χρειάζεται να ενισχύσουμε αυτή τη δεξιότητα, αφού πρόκειται για μια ικανότητα που αναπτύσσεται μέσα από την καθημερινότητα. Γι’ αυτόν τον λόγο, πολλοί θα υποστήριζαν ότι δεν υπάρχει ανάγκη για βελτίωση στις μεθόδους διδασκαλίας όσον αφορά στην επικοινωνία. Ωστόσο, οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και θεωρίες, όπως αυτή της Growth Mindset για την οποία μίλησε πρώτη φορά η Carol Susan Dweck, υπογραμμίζουν την ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει χώρα η επικοινωνία εκπαιδευτικού – δασκάλου. Ας κατανοήσουμε καλύτερα την άποψη αυτή μέσα από το παράδειγμα των ερωτήσεων που τίθενται στην τάξη.

Ποιος είναι ο πιο συμβατικός ρόλος των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης στο σχολείο;

Ο ρόλος τους πιθανότατα περιορίζεται στο να απαντούν στις ερωτήσεις του εκπαιδευτικού, παρά να θέτουν νέα ερωτήματα. Μάλιστα, είναι ακόμη πιο «προβληματικό» το γεγονός ότι οι περισσότερες ερωτήσεις σχετίζονται με την γνώση που ο εκπαιδευτικός επιχειρεί να μεταδώσει. Με άλλα λόγια, οι μαθητές δεν έχουν συχνά την ευκαιρία σε μια παραδοσιακή τάξη να απαντούν σε ερωτήσεις βασιζόμενοι στις δικές τους ιδέες, περιορίζοντας έτσι τις πιθανότητες για διερεύνηση και δημιουργική σκέψη. Έτσι, είναι σαφές ότι το «πρόβλημα» έγκειται στην έλλειψη ποικιλίας σχετικά με τον τύπο ερωτήσεων που τίθενται και τις απαντήσεις που αναμένονται. Δεν θα ήταν πιο ενδιαφέρον, για παράδειγμα, για τους μαθητές να ξεκινούν να μαθαίνουν για ένα θέμα ερωτώμενοι:

  1. «Πώς νομίζεις ότι λειτουργεί αυτό;»
  2. «Μπορείς να μας το εξηγήσεις;»
  3. «Μήπως κάποιος από εσάς έχει ήδη ακούσει κάτι για αυτό;».

Αυτός ο τύπος ερωτήσεων μπορεί όχι μόνο να τραβήξει την προσοχή των μαθητών, αλλά και να τους κινητοποιήσει να συνεισφέρουν αναφέροντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, συμμετέχοντας σε ένα μάθημα όπου η συζήτηση έχει κεντρικό ρόλο. Εισάγοντας αυτές τις μικρές αλλαγές μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε τον ρόλο των μαθητών στη μάθηση από το να ακούν και να απαντούν παθητικά στο να καθορίζουν εκείνοι την πορεία του εκάστοτε μαθήματος ή project. Αυτή η αλλαγή μπορεί να ωφελήσει τους μαθητές από μικρή ηλικία, δείχνοντάς τους ότι εκτιμάμε τις σκέψεις τους και δεν παραβλέπουμε όσα έχουν μάθει εκτός του σχολικού πλαισίου.

Όπως καταλαβαίνετε, το σημαντικότερο στοιχείο για να γίνει πιο αποτελεσματική και ουσιώδης η επικοινωνία εκπαιδευτικού-μαθητή είναι να χρησιμοποιούμε ακριβώς τις πληροφορίες που μας δίνουν οι μαθητές προκειμένου να προσαρμόζουμε τη διδασκαλία στις ανάγκες τους και να εμπλουτίζουμε την επικοινωνία στην τάξη. Συνεπώς, είναι καιρός να αρχίσουμε να ακούμε προσεκτικά τα παιδιά και έπειτα να τα καθοδηγήσουμε, έτσι ώστε να αναπτύξουν τα ίδια soft skills.

Ως εκ τούτου, μπορούμε να επωφεληθούμε από projects όπως η Επιχειρηματικότητα για παιδιά με σκοπό να ενισχύσουμε το soft skill της επικοινωνίας και να διαβεβαιώσουμε ότι η νέα γενιά θα είναι ικανή να εκφράζει καθαρά αυτό που σκέφτεται και να ακούει προσεκτικά τους άλλους σε κάθε έκφανση της ζωής, από τις καθημερινές υποχρεώσεις έως το επαγγελματικό περιβάλλον.

Έλλη Κορρέ, Content Creator Intern

You might be interested in …

Need more info about our classes?

Get in touch today!