SIGN IN

The latest

News & Updates

Team building: η ουσία της συνεργασίας

Team Building - Soft Skills - Growth Mindset

Το team building μπορεί να είναι το αντικείμενο μιας έρευνας, ο στόχος δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας ή η προϋπόθεση υπό την οποία ένα project θα είναι επιτυχημένο. Παρόλο που το team building έχει γίνει δημοφιλής όρος, για πολλούς ανθρώπους παραμένει ασαφής. Γι’ αυτό, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις δύο ακόλουθες ερωτήσεις: τι είναι το team building και γιατί θεωρείται soft skill;

Πρώτα απ’ όλα, το team building είναι μία δεξιότητα που μας βοηθά να μεγιστοποιούμε την αποτελεσματικότητα μιας ομάδας σε συνεργατικά projects διαβεβαιώνοντας ότι η ατομική πρόοδος του κάθε μέλους της ομάδας ενθαρρύνεται και αναγνωρίζεται. Αυτή η διαδικασία συμπεριλαμβάνει πολλές πτυχές, όπως το να ακούμε προσεκτικά την υπόλοιπη ομάδα, να αναπτύσσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας και να προσπαθούμε να πετύχουμε έναν κοινό στόχο. Όλες αυτές οι πτυχές μιας πραγματικής συνεργασίας συνδέονται ξεκάθαρα με άλλα soft skills, όπως η διαπροσωπική επικοινωνία. Γι’ αυτόν τον λόγο, θεωρούμε το team building ένα σημαντικό soft skill, το οποίο μας εξοπλίζει με την ικανότητα να μαθαίνουμε από τους άλλους, να εμπλεκόμαστε σε ουσιαστικές διαδικασίες μάθησης και εργασίας και να αναπτυσσόμαστε ως άτομα μέσα σε μια ομάδα.

Growth Mindset, soft skills enhancement & moniroting

Ας εξηγήσουμε πώς το team building θα γινόταν πράξη σε έναν χώρο εργασίας. Φανταστείτε όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν ομαδικά σε ένα project συγκεντρωμένους σε μια συνάντηση, για να σκεφτούν ιδέες σχετικά με ένα νέο προϊόν. Αν το soft skill του team building είναι ανεπτυγμένο, θα μπορούν όχι μόνο να εκφράσουν τις δικές τους ιδέες, αλλά να τις συζητήσουν και με τους υπόλοιπους χωρίς να διακόπτονται, να είναι υπό πίεση ή να αισθάνονται την ανάγκη να προβάλλουν κυρίως την ατομική τους δουλειά. Θα μπορούν έτσι να βρουν τρόπους να εμπλουτίσουν τη γενική ιδέα τους και έπειτα να μοιράσουν τις διάφορες εργασίες βασιζόμενοι στις ατομικές τους ικανότητες και αδυναμίες, έχοντας παράλληλα την κατάλληλη καθοδήγηση από τον εργοδότη τους. Με άλλα λόγια, θα είναι ικανοί να δουλέψουν συλλογικά. Ποιος δεν θα μπορούσε να προοδεύσει μέσα σε μια ομάδα όπου εκτιμάται και αντλεί ικανοποίηση από τη δουλειά του;

Επίσης, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το team building δεν χρειάζεται μόνο για τις ομαδικές εργασίες. Αντίθετα, είναι μία δεξιότητα που μας βοηθά να προσαρμοζόμαστε σε διαφορετικά μαθησιακά και εργασιακά περιβάλλοντα, διότι έχουμε την επίγνωση της σημασίας αυτού που κάνουμε και είμαστε πρόθυμοι να ζητήσουμε καθοδήγηση, προκειμένου να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να επιτυγχάνουμε τους σκοπούς μας. Γι’ αυτό, σε μια κοινωνία όπου η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα είναι βασικοί στόχοι για πρόοδο και ευημερία, θα ήταν καλό να βρίσκουμε τρόπους να αναπτύσσουμε μια δεξιότητα που ενισχύει όχι μόνο την ατομική μας απόδοση, αλλά και αυτή των ανθρώπων γύρω μας. Μάλιστα, υπάρχουν απλοί τρόποι για να το επιτύχουμε αυτό. Για παράδειγμα, ως εργοδότες μπορούμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη του team building μέσα από την προσοχή μας σε κάθε εργαζόμενο και το να τους δίνουμε ευκαιρίες να μας παρέχουν ανατροφοδότηση για το εκάστοτε έργο, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους και να βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας. Αντίστοιχα, ως δάσκαλοι μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να βρίσκουν τρόπους να συμβάλλουν όλοι εξίσου στην παρουσίαση μιας ομαδικής εργασίας.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα ανεπτυγμένα soft skills δημιουργούν ένα κατάλληλο περιβάλλον για την ενίσχυση του team building και αντίστροφα, το team building συμβάλλει στην προσωπική και συλλογική ανάπτυξη.

Έλλη κορρέ, content intern στην growth mindset

Παραπομπές

  • https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to- build-the-perfect-team.html
  • https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/06/29/15-effective-team-building- tips-for-tech-leaders/?sh=45421aee2cc5

You might be interested in …

Need more info about our classes?

Get in touch today!